MEDIUM

Práce pro veřejnost, nesouvisející s autorskými projekty

VIZUALIZACE

+    rodinné domy
+    developerské projekty
+    interiéry
+    animace
+    produktový design

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

+   zaměření stávajících staveb jako podklady pro výkresovou dokumentaci

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

+   zpracování stavebních výkresů
do elektronické podoby na základě dodaných podkladů
+   zpracování výkresů pro památkové úřady –  elektronická i ruční forma
+   zpracování technických zpráv
k dokumentaci

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. přijetí požadavku formou e-mailu na touch@barracasa.com
2. zpětné potvrzení přijetí požadavku
3. vyhodnocení požadavku
4. zpracování cenové nabídky a termínu vyhotovení, vyhotovení smluvního vztahu, zaslání klientovi
5. potvrzení smluvního vztahu ze strany klienta formou e-mailu, platba zálohy ve výši 40%
6. zpracování zakázky v daném termínu
7. zaslání pracovní verze v nižším rozlišení (grafické práce)
8. úhrada faktury
9. zaslání kompletních podkladů dle smluvních podmínek