MYŠLENKA

Skutečná myšlenka spojená s vytvořením dokonalého předmětu nebo užívaného prostoru, nemůže nikdy vzniknout jen samostatnou tvůrčí prací návrháře, ale vždy jde o symbiózu s vizí zadavatele a konečného uživatele.

Je nutné k tomuto faktu přistupovat s největší odpovědností a pokorou, jelikož ty nejlepší prvky v prostoru, který nás obklopuje a my je vnímáme pouze jako dokonalou součást celku a životního stylu, vznikaly právě touto cestou.

Vážíme si dobrých a náročných klientů, jelikož právě jejich vnitřní síla a energie dopomohly k tomu, abychom vytvořili své nejlepší věci a můžeme dnes vpravdě tvrdit, že jde o naše společné dílo.

Ve skutečném designu jde opravdu jen o to, jak přenést a ztvárnit lidskou filozofii v neživých předmětech a vdechnout jim svůj život. Je pro nás nesmírně důležité, aby daný prvek opravdu vznikl dokonalým řemeslným zpracováním, aby začal žít svým životem a absolutně nepřípustné, aby naše práce skončila pouze u vytváření studií, které nikdy nenajdou své uplatnění. Toto je hnacím motorem a nejvyšším cílem celého našeho týmu.

TVAR

Jednotlivé tvary v prostoru pociťujeme jako tóny dané hudbou. Buď se nám líbí a vstřebáváme je celým tělem, nebo jsou nám nepříjemné, někdy až způsobující stavy plné úzkosti. 

Modelace tvarů, ať se jedná ve výsledku o drobné užitné předměty a stejně tak rozsáhlé celky, kterými mohou být i stavby, je zdlouhavý emotivní proces nevycházející jen z pocitů jednoho člověka, ale rovněž vstřebáním daného místa, pocitů a diskuzí s lidmi, kterých se konečné dílo dotýká. 

Každý, kdo toto tvůrčí poslání vnitřně přijal a rozhodl se vstoupit do labyrintu poznání, by měl ve vší snaze tvořit tvary nejen krásné, ale i logické, mající smysl a rovněž přesahující dnešní vnímání světa. 

Je to nesmírně těžká práce s nejistým výsledkem, ale o její smysluplnosti svědčí předměty a stavby vystupující z minulosti, svého času nekonvenční, které mají stále co říci a navíc jsou časem ověřenou inspirací i dnes.

MATERIÁL

Volba a skladba materiálu je finálním procesem ve zhmotnění myšlenky. Preferujeme materiály vycházející z přírody pro jejich tradici a nadčasovost. Není podstatné, zda se surovina vhodná ke zpracování použije na drobný užitkový předmět, nebo se z ní postaví dům. Vždy prochází pečlivým výběrem a fází přesného zpracování ověřenými řemeslníky. I u velkých celků, jako jsou stavby musíme dbát na to, aby bylo zpracování přesné a každý detail byl vnímán jako podstatný. Jen použitím kvalitního materiálů a jeho dokonalou úpravu vzniká celek, který v sobě ve finále promítne ducha autora.

TOP KLIENTI

STAVBA

K navrhování staveb přistupujeme nekonvenčním způsobem, kdy modelaci budov vnímáme jako tvarování výtvarného prvku v krajině, avšak vystupující z jejího samotného středu, jako květ, či krystal křemene. Je to hra s tvary, kdy při vytváření nového jsou opomíjeny zvyklosti i trendy a jedním z hlavních vodítek je čistá provázanost s hmotou terénu. 

+420 603 38 39 50

touch@barracasa.com